Märken

Märken

De märken som finns i vänstra spalten i bilden är 20-poängsmärken som användes t.o.m. 1977.

Field-och Huntertavlorna som användes på den tiden, visas under 20p-märkena.

Poängzonerna var 3p för yttre fältet och 5p för inre fältet. Svarta resp vita mittpunkterna var avsedda som riktpunkter. Fyra pilar i fieldtavlans vita fält, mittpunkten, var således 20poäng.

Sista officiella tävlingen med de tavlorna, sköts den 31 december 1977 med Mölndals FB som arrangör.

Fr.o.m. 1 januari 1978 var det tavlorna till höger som användes.  Poängzonerna är 3p för ytterfältet, 4p för andra fältet och 5p för mittpunkten.

De gamla tavlorna mätte 6, 12, 18 resp. 24 tum. De nya har måtten 20, 35, 50 resp. 65cm.

I och med tavel-och poängförändringen bytte SFSF färg på 20p-märkena, enl. de märken som visas i högra spalten i bilden.

Stansarna till samtliga märken var utlagda på ett företag. Detta företag anlitade i sin tur underleverantörer. I dagsläget är det ju ganska vanligt med konkurser och det fenomenet har drabbat SFSF. Företagen har försvunnit och ingen har letat efter ägaren till stansarna och därmed har SFSF ej blivit underrättade!

Fortsättningsvis kan det bli vita brickor i den gröna fieldstegen och svarta brickor i den röda hunterstegen, så länge lagret av de gamla brickorna tillåter.

/ Thomas Rosén